Bakalářská práce „Detektor poruch a degradací“

ČVUT FEL, Ondřej Hruška, 2016

Obsah CD:

├── bibliography    % Literatura
│   ├── datasheets   % - Datasheety
│   └── papers     % - Články
│
├── device-final    % Finální verze přístroje
│   ├── fw-esp     % - Firmware pro ESP8266 (WiFi modul)
│   ├── fw-stm32    % - Firmware pro STM32 (hlavní procesor)
│   └── pcb       % - Podklady pro PCB, schéma
│     ├── rev23b
│     └── rev24
│
├── device-proto    % Ověřovací prototyp přístroje
│   ├── fw-esp     % - Firmware pro ESP8266
│   ├── fw-stm32    % - Firmware pro STM32
│   └── pcb       % - Podklady pro PCB, schéma
│
├── figures       % Použité ilustrace
│  ├── diagrams    % - Diagramy
│  ├── photo      % - Fotografie
│  ├── plots      % - Grafy
│  ├── schema     % - Schémata zapojení
│  └── screnshots   % - Snímky obrazovky uživatelského rozhraní
│
├── BP_Hruska_2016.pdf % Úplná text BP
└── README.txt     % Doplňující informace k CD

Všechny materiály: Creative Commons Attribution License, pokud není určeno jinak.

Zdrojové kódy: MIT licence.

Více viz README.txt na CD (angl.)

In case of technical issues please contact the author at <ondra@ondrovo.com>.

Last update of this page: May 23, 2018